Kurser


Kurser


Kursschema 2024

 

 

Helhetshealing – grundutbildning del I, för nybörjare

    6-7/1 - 2024

25-26/5 - 2024

 

 Helhetshealing - grundutbildning del II,distanshealing

23-24/3 - 2024

    7-8/9 - 2024

 

Helhetshealing - grundutbildning del III

     10/5 - 2024

   15/11 - 2024


Regression

21-22/5 - 2024

 

Kanalisering steg I - lär dig kontakta din egen guide

13-14/1 - 2024

    4-5/5 - 2024

10-11/8 - 2024


Kanalisering steg II

 19-20/6 - 2024 (Ons-Tor)

12-13/10 -2024

 

Djurkommunikation Steg I för nybörjare

 10-11/2 - 2024

 20-21/4 - 2024

 24-25/8 - 2024

 

Djurkommunikation steg II

      1-2/6 - 2024

19-20/10 - 2024

 

Djurhealing

  9-10/11 - 2024


Meditation steg 1

4 steg till bättre balans med meditation

Mån:  4/3, 11/3, 18/3, 25/3 - 2024

Mån:  26/8, 2/9, 9/9, 16/9 - 2024


Meditation steg 2

Utforska kunskapen i ditt hjärta i 4 steg

Mån:  29/4, 6/5, 13/5, 20/5 - 2024

Mån:  7/10, 14/10, 21/10, 28/10 - 2024


Repetitionsdag/ komma igång, Kanalisering 1

Fre:    8/3 - 2024

Lör:  14/9 - 2024


Repetitionsdag/ komma igång, Djurkommunikation 1

Fre:  12/4 - 2024

Lör:  26/9 - 2024


Repetitionsdag/ komma igång, Healing grund 1 & 2

Lör:  15/6 - 2024Helhetshealing


Helhetshealing handlar om att hantera sin egen

kraft och styrka, att lära sig använda sig av sin egen kraft på ett enkelt,

tryggt och effektivt sätt. Vi har alla all kunskap inom oss, det gäller att lära

sig att plocka fram rätt delar. Att utvecklas i balans och trygghet med fötterna

på jorden är viktigt inom Helhetshealingen.


Att använda sin kunskap till att ta hand om sig själv och läka alla delar

som behövs, är viktigt att börja med. Alla måste börja med sig själv.

När vi mår bra och är i balans kan vi hjälpa och stötta våra

närmaste, utföra vårt arbete och så vidare utan att vi själva tappar kraft.


Helhetshealing Grundutbildning samt Terapeututbildning


Grundutbildning Del I


Riktar sig till nybörjare.På denna utbildning får du en bra, trygg och stabil grund att stå på

inför din fortsatta utveckling. Din kunskap byggs upp i den takt du är redo att

hantera den. Vi tränar mycket behandlingar för att samtliga ska känna sig bekväma med behandlingsformen.


Grundutbildning del I är under en helg, lördag – söndag 10-17. Pris: 2700:-


Grundutbildning Del II, Distanshealing


Fördjupa dina kunskaper innom Helhetshealing och lär dig distanshealing.

Fortsättningskurs för dig som har grundkurs del I.


Grundutbildning del II är under en helg, lördag – söndag 10-17. Pris: 2950:-


Grundutbildning Del III


Fördjupande healingutbildning, direkt förberedande inför terapeututbildningen.

Forsättningskurs för dig som har grundutbildning I och II


Grundutbildning del  III är under en dag 10-17. Pris: 2950:-

Kanalisering


Medialitet är enklast att beskriva som “tillgång till informationskanalen”. Det handlar om att kunna ställa in sig på denna frekvens eller kanal ungefär på samma sätt som du ställer in en radiokanal. På denna frekvens finns all information tillgänglig och det är enkelt att kontakta guider och rådgivare här. Frågor kan få svar från ett högre perspektiv och ibland blir livet lite enklare när du vet att du inte är ensam.


På dessa kurser talar vi mycket om etik och gränssättning, för mig är det viktigt att lära ut kanalisering på ett etiskt och tryggt sätt. Idag är det oftast enkelt att lära en elev att kanaliserar, det är många som gör det spontant numera. Svårigheten ligger istället i att lära ut att inte göra det vid fel tillfällen och varför det är viktigt. Att respektera både denna och nästa sida och göra det på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.


Kanalisering Steg I Kontakta Din egen Guide


Denna kurs är för nybörjare, inga förkunskaper krävs. Här lär du dig tekniken för att få kontakt med dina egna guider och vägledare. Vi pratar mycket om etiken i det vi gör samt var, hur och varför vi sätter gränser i kontakten med andra sidan. Detta för att din kunskap ska vara trygg och säker att använda när du kommer hem.


Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 2700:-


Kanalisering Steg II


Nu lär du dig kontakta andras guider och vägledare.Vi tränar mycket för att våra kommunikationer med andra sidan skall vara så respektfulla,säkra och rakt förmedlaade som möjligt.


Förkunskap: kanalisering steg I


Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 2950:-Regressionsutbildning


Denna utbildning ligger under kanalisering eftersom vi anser att det är bra att ha någon erfarenhet av medialt arbete. På denna kurs får du lära dig att leda klienter i regression. Det innebär att vi hjälper en klient att föras (oftast) bakåt, men ibland även framåt i tiden. Vi låter klientens själ styra och välja vad som är viktigt för klienten att uppleva “just nu”. Vi tränar mycket och lägger ner mycket tid på etik, teknik och regelverk för att du efteråt ska kunna genomföra trygga och säkra regressioner.


Förkunskap: Kanalisering Steg I


Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 2950:-

Djurkommunikation steg I


Denna kurs är för nybörjare, ingen förkunskap krävs.Här får eleverna lära sig grundtekniken för djurkommunikation.Vi lägger ner mycket tid på att träna kommunikationer samt att följa upp dem efteråt.Detta för att eleverna skall känna sig så säkra som möjligt och för att de skall kunna

fortsätta träna hemma.Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 3150:-Djurkommunikation steg II


Denna kurs är för de som vill utveckla sin förmåga som djurkommunikatör ytterligare.

Vi tränar oss på att fördjupa kommunikationerna så att vi kan hjälpa framtida klienter på ett bra och effektivt sätt.


Förkunskap: Djurkommunikation steg I


Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 3150:-


Djurhealing


Här lär sig eleverna att kombinera djurkommunikation med healing. Att ge healing till djur är väldigt speciellt och skiljer sig markant mot att behandla människor. Efter denna kurs brukar eleverna känna att de har en bra helhetsbehandling att erbjuda sina klienter och deras djur.


Förkunskap: Djurkommunikation Steg I samt  Helhetshealing Grundkurs Del I och Del II


Helgkurs lördag – söndag 10-17. Pris: 3150:-Meditation steg 1

4 Steg till bättre balans med meditation


Du får tillgång till effektiva verktyg som stärker din självkänsla, ökar ditt självförtroende och lär dig att leva från ditt hjärta - på riktigt. Meditation är ett bra sätt att skapa välmående och inre balans. Det hjälper dig att hantera stress och oro, men också att öka din livskvalitet.

Att kunna leva från hjärtat - på riktigt, hjälper dig att stanna kvar i din inre balans och välmående även när livet är tufft runt omkring dig, här får du tydliga, enkla och

effektiva verktyg som är väl beprövade.


Förkunskap: Ingen


Kvällskurs: 4 måndagar 18-19,30. Pris: 1 350:-Meditation steg 2

Utforska kunskapen i ditt hjärta i 4 steg


Att uforska kunskapen i ditt hjärta ger dig tillgång till oändliga möjligheter till personlig utveckling. Du kan lära dig mycket om dig själv och du får tillgång till ditt personliga Akashiska arkiv, här finns all kunskap om dig samlad. Att själv kunna utforska och arbeta med den kunskap du har i ditt hjärta. Du ska kunna lita på de svar och rådgivning du får från ditt inre och kunna förstå skillnaden på filtrerad information och ren kunskap.

kursen ger dig inre trygghet och fler verktyg för fortsatt välmående.


Förkunskap: Meditation steg 1, 4 steg till bättre balans med meditation


Kvällskurs: 4 Måndagar 18-19,30. Pris: 1 350:-Repitionsdag/ Komma igång


Är till för dig som redan gått kurs men inte kommit igång och känner att du behöver en genomgång på teknikerna. Du tar med dig din kurs pärm och frågor så går vi igenom

och friskar upp teknikerna, så du känner dig trygg.

Håller dessa i alla grundkurser, Kanalisering 1, Djurkommunikation 1 och

Healing grund 1 & 2


Förkunskap: Att du gått den kurs du vill repitera


En dagars kurs: kl: 10-15. Pris: 600:-